ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการกีฬาสีเพื่อสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศาลอื่น ประกาศ : แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการและรูปแบบการจัดส่งไปรษณีย์ของระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม CIOS ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง “อบรมบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน จาก D-Court สู่ Smart Court”
Youtube หน้าแรก

ประกาศหน้าแรก

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ระบบจองคิว
วิธีใช้งานระบบจองคิว Conference อัจฉริยะ
.......................................................................................................................................................................................