Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ครั้งที่ 13 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 4/2566 ประกาศ : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลฯ พื้นที่โดยรอบอาคาร สนามหญ้า สวนหย่อม ถนน ลานจอดรถ และอาคารชุดฯ ข้าราชการ 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลฯ พื้นที่โดยรอบอาคาร สนามหญ้า สวนหย่อม ถนนลานจอดรถ และอาคารชุดฯ ข้าราชการ 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสนับสนุนของรางวัลเด็กและเยาวชนเนื่องในโครงการ “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566”
Youtube หน้าแรก

ปฏิทินนัด