Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และหารือข้อราชการ พร้อมรดน้ำขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานวันข้าราชการพลเรือน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบเพื่อแนะนำตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
Youtube หน้าแรก

ปฏิทินนัด
 
 

สาระน่ารู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร