Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

 ถนนปิ่นดำริห์, ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร, 62000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-714749 

โทรสาร  055-714750 

 อีเมล์

kppjc@coj.go.th

 

 Social