ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 06.45 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม กิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ