ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

มอบของส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เยาวชน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา นายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมมอบของ ได้แก่ ป้าย ลำโพง และแฟลชไดร์ฟไฟล์เสียง ให้แก่เยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานเฉาก๊วยชากังราว และนำมาประกอบเป็นอาชีพของครอบครัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ