ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเยาวชนปลอดภัยมีใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา นายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมสังเกตการณ์ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามโครงการเยาวชนปลอดภัยมีใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 2 จำนวน 4 ราย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมให้เยาวชน ของศาลเยาวชนและครอบครัว ขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ กรมขนส่งทางบก ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ