ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นไม้ (ต้นกันเกรา)

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นกันเกรา)
เพื่อปรับภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑ " รักศาล " ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ