ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ่อสามแสน

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา๐๗.๓๐ นาฬิกา นายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีอุปสมบทนายหฤษฎ์ หังษา บุตรชาย นายสุขุมภัฒ กันทะมัง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ณ พัทธสีมาวัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ