ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งเรื่องกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๕ การปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบ เป็นต้น และร่วมอวยพรวันเกิดผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม มีนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ มีผู้พิพากษาสมทบฯ และผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมและอวยพรวันเกิด ณ ห้องประชุมวังเจ้า ชั้น ๑ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ