ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร