ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

วิธีใช้งานระบบจอง “ระบบจองวันนัดประชุมทางจอภาพศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร”

คู่มือการใช้งาน “ระบบจองวันนัดประชุมทางจอภาพศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร”

 

การใช้งานระบบการจองนัดประชุมทางจอภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร   https://kppjc.coj.go.th/

 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

 

1. เปิดเว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  https://kppjc.coj.go.th/

 

 

 

 

 

 

 

2. เลื่อนลงมาหาปุ่ม “ระบบจองคิด Conference”

 

3.  ระบบจะเข้าไปที่หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดแล้วกดส่ง


 

 

4.  ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรที่กรอกผ่านระบบ

 

หมายเหตุ : เมื่อตกลงวันเวลาที่จองแล้ว สามารถเช็คข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://kppjc.coj.go.th/  ส่วนปฏิทินระบบจองคิว Conference  อัจฉริยะ ดังภาพหัวข้อที่ 2