ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสายพิน เชื้อชู มารดาของ พลฯ สุรพงษ์ เชื้อชู พนักงานรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของศาล ร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสายพิน  เชื้อชู มารดา พลฯ สุรพงษ์ เชื้อชู พนักงานรักษาความปลอดภัย ณ วัดศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ