ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินสวัสดิการให้แก่บุคลากรของศาล

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมมอบเงินสวัสดิการและให้กำลังใจ นางสาวฤทัย แพ่งกล่อม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องจากบิดาเข้ารับการผ่าตัดรักษาที่โรงพยาบาล อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรศาลยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา
ข้อ ๑ “รักศาล” ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ