ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอัครพัฒน์ ชัยสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ บริเวณหน้าวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ