ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๔๕ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม กิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ แดน ๓ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ