ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ