ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

วิสัยทัศน์และพันธกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร