ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศ : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรให้บริการจ่ายเงินในคดีผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย แทนการจ่ายเงินด้วยเช็ค